Německy těžce a pomalu

  Cvičení   Gramatika   Texty  
     
 
bez obrázků

Německá gramatika

 1. Úvod
 2. Podstatná jména
 3. Zájmena
 4. Slovesa v přítomném čase
 5. Pořádek slov ve větě
 6. Předložky
 7. Přídavná jména a příslovce
 8. Spojky
 9. Slovesné časy
 10. Konjunktiv sloves
 11. Trpný rod sloves
 12. Přehled
bez odkazů
Na čtení:
Slovníky: